Insändare Besökte Nynäs slott under midsommarhelgen tillsammans med familj och gäster. Hade minne sedan tidigare av en välskött och prunkande anläggning vad avser omgivande trädgård och odlingar. Nu var allt misskött med ogräs och sönderbränt.

Det finns ju en sötvattensjö alldeles utanför av slottet om nu vattennivån är låg i befintliga brunnar. Man borde väl också kunna klippa inhägnader även om de ligger i träda för tillfället. Jag skäms å landstingets vägnar. Dock, tack till en mycket trevlig slottsguide som trots att det var hennes tredje dag som guide gjorde ett fantastiskt bra jobb!

Benny Svensson, Nyköping