Insändare Självklart är det tråkigt att behöva bo granne med en högspänningsledning, men problemet är inte löst genom att man gömmer ledningen i marken. 

I marken finns, bland annat, naturlig vattenföring, det som vi kallar grundvatten. Hur dessa underjordsströmmar tar sig fram, var de kommer ifrån och hur vattnet renas på sin väg verkar inte tas hänsyn till. Vet man ens vad som händer flera mil bort när det grävs i jordlagren och sprängs i berget? 

Dessutom ska det grävas och sprängas för vägar, tunnlar, tåg, vatten och avlopp, elkablar, bredband....och så ska det asfalteras, dikas och läggas rör för dagvatten och byggas och kalhuggas...

Kom ihåg järnvägtunneln genom Hallandsåsen, har dom tjänligt vatten i brunnarna, har deras brunnar sinat ? Höstens regn har inte återställt grundvattennivån i norra Stockholmsområdet, för stora skador i marken?

Alltså - under markytan finns ett naturligt system, lika stort och komplext som utvecklats genom årmiljoner och som inte bara förser oss med rent vatten, vårt viktigaste livsmedel, utan också i varje sekund förser alla växter med vatten och nödvändiga mineraler så att dessa kan omvandla solens strålar till energi. Dessa tar i sin tur upp koldioxid i luften och med solenergi omvandlar det till kol som producerar mat mm och syre som vi andas. Ja, träden och växterna är våra yttre lungor!

Vi människor är en oupplöslig del av systemet och när vi skadar naturen så skadar vi oss själva också och där är vi nu med för mycket koldioxid. Därför är det av yttersta vikt att vi inte skadar naturen-marken mera genom att störa grundvattenförsörjningen. Marken är inte död, den är en levande organism.

Så jag tänker att innan vi har skadat grundvattenföringen i marken så är en luftkabel ett tryggare, mer ekologiskt alternativ för framtiden. En luftkabel lämnar inte irreversibla sår i naturen.