Insändare Replik till ”Falska angrepp på Fontänhuset” publicerad 12 december.

Mindre stöd till de som behöver det som mest är en konsekvens av S, C, MP-styrets oförmåga att prioritera skattepengarna klokt. Neddragningarna på Fontänhusets verksamhet för personer med psykisk ohälsa är ett exempel som Moderaterna är mycket kritiska till.

Situationen i Nyköpings kommuns ekonomi är allvarlig. Just omsorgen har gått med stora underskott flera år i rad. Moderaterna har länge pekat på behovet av att tydligare prioritera vård- och omsorgen. Det finns andra saker att spara in på innan man börjar spara på de viktiga kärnverksamheterna. Därför menar vi att S, C, MP-styret börjar i fel ände när de osthyvelssparar inom just omsorgen. Åtgärderna räcker inte för att vända ekonomin, men de drabbar utsatta individer hårt. Det är inte ett klokt sätt att jobba på.

Att verksamheten på Fontänhuset får mycket kännbara konsekvenser av en minskad ersättning känner Amloh (S) väl till, då är det oseriöst att ge sken av något annat. Minskad ersättning kan bestå i minskad personal och minskade öppettider. Personalen står för trygghet och kontinuitet, det är oerhört viktigt för medlemmarna. Målet med att vara ett Fontänhus blir med all säkerhet svårare att uppnå. Under 2020 är dessutom planen från styret att göra ytterligare en sänkning med 200 000 kr. Att som S, C och MP lova att Fontänhuset kommer fortsätta som förr, är direkt felaktigt. 

Att prioritera rätt är en av politikens viktigaste uppdrag. Vi prioriterar omsorgen för att stödet från Nyköpings kommun ska vara som starkast där medborgarna behöver det som mest.