Insändare I Teveprogrammet: "Nobel 2019: Snillen spekulerar" med alla årets nobelpristagare, utom två, var enigheten total när frågan om miljöproblematiken blev central: "Lyssna på forskningen, samarbeta, lös miljöproblemen nu". "Det räcker inte med målen 2040 eller 2050 för då har förutsättningarna ändrats".

Ett exempel som nämndes: "Det är fullständigt fel att investera i nya kolgruvor, som Tyskland gör nu."Få istället lyhörda politiker att satsa på bättre batterier, sol- och vindkraft nu, samt ta bort bilar från städernas centrum. Politiker som inte förstår detta ska vi avsätta."

Nobelpristagaren som utvecklat litiumbatterierna framförde: "Bara vi kan få ett land att starta det verkliga miljöarbetet så kommer andra efter". "Det går inte att vänta", säger nobelpristagarna. Då framstår budskapet från Länsstyrelsen som handhar Preems ansökan om ett nytt raffinaderi utanför Lysekil som rent absurt: "Det kan med gällande ansökan bli lite sämre med miljöfarliga utsläpp först men sen, om ett antal år blir det bättre", säger man felaktigt.

Det är inte resor till nya planeter som mänskligheten ska satsa på, säger nobelpristagarna, det är vår överlevnad här och nu!
Lyssna politiker i Nyköping! Vår stad kan gå före i nya klimatpositiva satsningar nu, sen kommer andra efter. Anta utmaningen! Bygg försiktigt, se till att vi har en tydlig förbättring av vår miljö i dagens målbild, inte morgondagens.
När Ostlänken ska vara färdig kanske vi inte behöver den för det är nu som gäller, det säger snillen!