Insändare Trafikverket vill sänka hastigheterna på många 90-vägar! Trafikverket hänvisar till att antalet olyckor då kommer att minska. Är det sanning, myt eller är det något annat som ligger bakom?


I sydligaste delen av Sörmland framförde Trafikverket samma argument för några år sedan och sänkte hastigheten till 80 km/tim. Vad har hänt? Jo, underhållet har kraftigt eftersatts och det lappas och lagas tills vägbanan faller sönder helt. 

Vad händer då vägbanan blir förstörd? Jo, då inträffar flera olyckor och incidenter. 

Är det hastigheten som är orsaken till dessa olyckor eller ett sämre vägunderhåll? Finns det regler som säger att vägar med lägre hastighet ska underhålls mindre och därmed lägre utgifter?
Vi behöver bättre vägunderhåll så att trafikanter kan färdas med hög säkerhet!