Insändare Svar på Vänsterpartiet i Gnestas insändare "Kritik till kompetensväxling i Gnestas skolor" 15/1

Jag tycker att det är märkligt att Vänsterpartiet i Gnesta, som är representerade i såväl Barn-och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, i första hand väljer att föra fram sina politiska ståndpunkter kring kompetensväxlingen i en insändare. Det hade varit mer kraftfullt, om Vänsterpartiet önskar få genomslag i sin politik, att föra fram sina politiska ståndpunkter i de politiska rummen där de har representation. 

Det ärende som Vänsterpartiet varit med och fattat beslut om anger tydligt att ”kompetensväxlingen genomförs genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte förlängs samt genom omplacering eller uppsägning av obehöriga personal.” Det blir alltså inte trovärdigt när Vänsterpartiet i Gnesta säger att konsekvenser inte varit beskrivet på ett förståeligt sätt. Kanske har vänsterpartiet inte läst igenom underlaget, kanske har man inte förstått vad som står där. Eller så har man ändrat sig efteråt men låtsas inte om det. Oavsett vilket så blir det ganska magstarkt att efteråt rikta udden mot andra och inte ta ansvar för sitt eget agerande och sina egna beslut.

Kompetensväxlingen genomförs för att skolorna har haft låga kunskapsresultat under lång tid. Vi vet att den främsta framgångsfaktor för elevernas lärande är lärarna. I Gnesta har vi en låg andel behöriga lärare, lägre än både rikssnittet och genomsnittet i Sörmland. 

Jag välkomnar att Vänsterpartiet i fortsättningen deltar i diskussionen och framför sina förslag i de politiska församlingar de är invalda i, istället för att i efterhand protestera mot beslut de själva har fattat.