Min svägerska, en förtjusande fransyska, nu i 80-årsåldern, sprungen ur internationella förhållanden, flyttade till Sverige redan på 1970-talet. Hon brukade säga att Sverige är ett sådant lugnt litet hörn av världen. Inga krig, ingen svår fattigdom, inga naturkatastrofer.  

Men utvecklingen har ändrat på allt. 

 

Plötsligt har effekterna av diktatur, krig, fattigdom och klimatkris nått också vårt land. Vi är inte längre ett skyddat litet hörn av världen, snarare då att likna vid en liten båt på ett stormigt hav. Hur skulle vi kunna rusta oss bättre i denna värld? Viktigt på havet är bra segel. Vad är det som ger vår nation fart och utveckling, jo det är i hög grad forskning, produktutveckling och handel med andra länder. Men vår båt måste ändå vara tät, inte läcka, vi måste skydda oss mot exempelvis industrispionage. Och när vi kommer i hamn kan vi inte sälja några av seglen, eller slänga flytvästarna. Då har vi ingenting att lita på om nästa färd blir svår. 

Vi kan inte heller ta ombord alltför många, en hel del människor och gärna lite olika behövs i en bra besättning, men hur många som helst kan inte tas ombord på en mindre båt. 

 

Nu gäller normalt inte någon demokrati ombord, liknelsen är inte perfekt. Men alla måste följa de regler som behövs, och det är bra om alla kan tala samma språk. Ju mer besättningen får engagera sig i båten och i seglen, desto mer lär de sig om havet och sjömanskap, desto bättre går seglatsen.

Världen är stormig och vi är ett litet land. Vi måste engagera oss och det gäller alla. När människor behövs och bidrar, lär sig våra lagar och även oskrivna lagar, då kommer acceptansen. Själva nyckeln till integrationen ligger just i att behövas. Att behövas skapar en relation till samhället. Att vara här men inte behövas är att vara utanför. 

Ett bra försvar är viktigt, liksom ett internationellt försvarssamarbete i västvärlden. Vi lever idag framför allt med ickemilitära hot av ökande omfattning, exempelvis attacker på it-system, industrispionage och främmande makts försök till uppköp av strategisk infrastruktur. Här måste vi bli mindre naiva. 

Nationella intressen måste försvaras, kunskap om detta ökas och strategier utvecklas. Hur skall vi förhålla oss till kinesiska uppköp och investeringar? Hur skyddar vi oss i cybervärlden?  Globalisering och liberalism har varit förutsättningar för vårt ökande välstånd, men som världen utvecklas måste vi kombinera det med robusta säkerhetssystem. Balanserade politiska visioner om Sverige i världen liksom handfasta strategier, exempelvis i Kinafrågan, efterlyses.

 

Fotnot: Maria von Beetzen är fri skribent med inriktning på försvar och säkerhet. Hon deltar i SN som fristående krönikör.