När det statliga bolaget Vattenfall bedömde vilken service som var absolut viktigast för en mindre ort kom man fram till dessa tre: lanthandel, skola och bensinmack. Från Vattenfalls sida gick man in med olika stöd för att dessa tre resurser skulle finnas på samtliga orter där Vattenfall hade egen anställd personal.  

Så när macken i Stigtomta var till salu slog Katrina Fager till. Hon hade jobbat där i nio år som anställd och trivdes med att träffa många människor som var tillfälliga eller återkommande kunder. Hon var inte rädd för att ta ett mindre lån för att komma igång snabbt efter ägarbytet. 

Det är ett stort steg att ta: att gå från att vara anställd till att vara ägare och egen företagare. För även om förutsättningarna ser bra ut innebär företagandet alltid ett risktagande. Det roliga och lustfyllda i att forma sin egen arbetsplats och uppleva kundernas respons ska uppväga risktagandet. För en ort som Stigtomta är det viktigt att det finns nödvändig service tillgänglig lokalt för att orten ska vara levande. Det finns en risk att en ort med för tunt serviceutbud bara blir en sovstad.

Bensin- och dieselpumparna är automater och har en annan ägare.


Trots att macken ligger alldeles vid genomfarten Väg 52 så är de flesta kunderna från Stigtomta. Det är ofta återkommande stamkunder. Bara en mindre andel kunder är på genomresa och passar på att tanka, köpa godis och äta en pizza. Den dryga milen till Nyköping är för kort för att gynna Stigtomta.

Medan jag intervjuar Katrina på torsdagslunchen kommer en strid ström med kunder in. Jag frågar om det inte är jäktigt och krävande med långa arbetsdagar. Men Katrina har tre anställda som jobbar deltid och löser av henne, så att hon får lite ledigt, säger hon.
 

För förutom jobbet med att serva kunder i macken sköter hon själv det administrativa, vilket hon gör när hon är "ledig". 
I Stigtomta finns också en ICA-handel och jag frågar om de konkurrerar hårt, men Katrina säger att hon och ICA-handlaren ser varandra som komplimentärer. Med det menar hon att macken och ICA hjälps åt att upprätthålla en god lokal service. Man har olika fokus på tjänster och varor och en direkt konkurrenssituation uppstår sällan.

Det finns behov av flera arbetstillfällen – både hel- och deltid för den lokala arbetsmarknaden. Vattenfall hade uppenbarligen rätt i sin analys att lanthandeln, skolan och macken utgör själva basen av nödvändig service. 

 

Tommy Jansson, Stigtomta, är utvecklingskonsult och fristående krönikör i SN.