I en serie artiklar har Dagens Nyheter avslöjat en mycket märklig historia (DN , där en okvalificerad person har lyckats få en rad ledande uppdrag inom Försvarsmakten i ett decennium. Med lögner om sin bakgrund och med förfalskade meriter var det möjligt att få en rad kvalificerade uppdrag utan att det upptäcktes förrän långt senare. 

Trots att myndigheten Kustbevakningen i ett senare skede upptäckte bluffen med meriterna – och rapporterade detta till Säkerhetspolisen, regeringen och Försvarsmakten 2018/2019 – lyckades den här personen få ytterligare framträdande uppdrag, i den svenska FN-insatsen i Mali. Uppdraget avslutandes lyckligt nog innan det hann påbörjas. 

Försvarsmakten har medgett att Kustbevakningens varning tappades bort – och har tvingats utreda hur det har kunnat gå så snett, i så stor utsträckning. Den här informationen har också varit uppe på departementsnivå utan att det har satt igång varningsklockorna. 

Det må vara så att en svensk tiger – för att inte hemlig information ska komma främmande makt till del. Men allt sådant som är direkt skadligt för svenska intressen måste Försvarsmakten, regeringen och andra berörda myndigheter ha järnkoll på.

Intrycket att det breda säkerhets- och risktänkandet inte är tillräckligt skarpt är uppenbart, med tidigare säkerhetsskandaler som den med regeringen och Transportstyrelsen under förra mandatperioden i färskt minne. Säkerhets- och skyddsansvariga myndigheter ska ha de mest krävande kontrollnivåerna i politik- och myndighetssfären. Ansvaret måste tydliggöras i varje enskilt led.