1. FN:s årliga rapport om mänsklig utveckling visar att levnadsstandarden har förbättrats i alla länder utom Syrien sedan 1990. Utvecklingstakten varierar dock mellan låg- och höginkomstländer. Till exempel har den förväntade livslängden från födseln ökat mest i låginkomstländer, medan ökningen i medellivslängd efter 70 års ålder har varit störst i höginkomstländer. 

2. I samband med FN:s klimattoppmöte i Madrid gick 500 företag ut med ett gemensamt mål: att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser 2030, 20 år innan Parisavtalets målsättning. Bland företagen som strävar mot noll nettoutsläpp finns klädtillverkaren Patagonia och hudvårdsföretaget The Body Shop.
 

3. Två forskare vid University of New South Wales i Sydney har uppfunnit en metod för att göra avfall från bananodlingar till återvinningsbart förpackningsmaterial. Forskarna upptäckte att bananplantans stam går att utvinna cellulosa ur, vilket minskar behovet av resurskrävande engångsförpackningar. 
 

4. Israeliska forskare har upptäckt en behandling som kan vara effektiv mot cancer i bukspottskörteln, en av de svåraste formerna av cancer. Med hjälp av en molekyl, PJ34, har forskarna fått cancercellerna att dö när de delar sig. Om två år inleder man med försök på människor. 
 

5. Enligt Socialstyrelsen har antalet svenskar som dör i hjärtinfarkt mer än halverats sedan 2002. Dessutom har antalet svenskar som får hjärtinfarkt minskat med en dryg tredjedel under samma period.
 

6. Med hjälp av ljudinspelningar har australiensiska och brittiska forskare lockat fiskar till döda korallrev vid Stora Barriärrevet. När korallrev dör ut försvinner ljuden som gör att fiskarna hittar dit. När fisken återvänder kan ekosystemen kring reven börja återställas. 

7. Forskare vid Chalmers i Göteborg har utvecklat en ny teknik för att hålla vägar isfria på vintern, tack vare solenergi som lagras i borrhål under marken. Vägarna värms upp med en vätska som går genom rör under vägbanan, ungefär som golvvärme. Tekniken kan minska behovet av vägsalt, som sliter på både bilar och miljö. 

8. Det kanadensiska flygbolaget Harbour Airs modell eBeaver kan bli världens första kommersiella elflygplan. eBeaver har nu genomfört sin jungfrufärd, och ska tas i bruk 2022. Räckvidden är än så länge begränsad, men redan i dag är drifts- och underhållskostnaderna lägre än för vanliga plan. 
 

9. Montrealprotokollet, ett internationellt avtal från 1987 för att skydda ozonskiktet i atmosfären, har varit en ännu större framgång än vad man har tidigare trott. En ny artikel i tidskriften Environmental Research Letters visar att den globala uppvärmningen har minskat med 1 grad Celsius, tack vare Montrealprotokollet. Det är därmed det mest framgångsrika miljö- och klimatavtalet någonsin. 
 

10. Sverige rankas som världens elfte mest fria land i den amerikanska tankesmedjan Cato Institutes årliga Human Freedom Index. Sverige hamnar högst upp av samtliga länder i kategorin personlig frihet, som omfattar människors förenings- och yttrandefrihet samt tillgång till ett ocensurerat internet.